ಪತ್ನಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ ಪತಿಯಾದ ನಿಮ್ಮದು ಈ ಕೆಲಸ ?!

* ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವುದು ಗಂಡನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಚಿರಾಯುಷ್ಯ ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಪತ್ನಿಯ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸದಿದ್ದರೆ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

Read more

ಪೂಜಾವಿಧಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪತ್ನಿಯು ಪತಿಯ ಬಲ ಬದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ?

ಪತ್ನಿಗೆ ಗಂಡನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಣಿ. ಅಂದರೆ ಬಲನಾಡಿ ಎಂದರ್ಥ. ಪತ್ನಿಯು ಪತಿಯ ಬಲಬದಿಗೆ ಇದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂಜಾವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಕೇವಲ ಪತಿಯ

Read more

ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕುವುದು ಏಕೆ ?

ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಧು- ವರರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದು ದೇವತೆಗಳ ಕೃಪಾಧಾರೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಮದುವೆ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅಕ್ಷತೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮದ ಕಡೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿನ

Read more

ಕರಿಮಣಿ & ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತೇ ?

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವರ-ವಧುವಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಕರಿಮಣಿ ಸರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿವಾಹ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಸ್ತ್ರಿಯರು ಕರಿಮಣಿಯ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಮಂಗಲಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದನಂತೆ. ವಿವಾಹಿತ

Read more

ಮುತ್ತೈದೆತನದ ಸಂಕೇತ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ: ವಿಶೇಷತೆ ?

ಪಾದಗಳ ಎರಡನೇ ಬೆರಳಿಗೆ ಕಾಲುಂಗುರ ತೋಡಿಸುವ ಪದ್ದತಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುತ್ತೈದೆತನದ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ. ಮುತ್ತೈದೆತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ: ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ

Read more

ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ಹೂವು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ?

-ದುಷ್ಟ ಗುಣ ದೂರಾಗಿ ಸದ್ಗುಣ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲು & ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರನೆಯಾಗಲು ಜಾಜಿ ಹೂ, -ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರದಿರಲು ಸಂಪಿಗೆ ಹೂ, -ಕಾಳ

Read more