ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ದೂಧ್‌ ಪುಲಿ

ದೂಧ್ ಪುಲಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ತೆಂಗಿನ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು: ತೆಂಗಿನ ತುರಿ 2 ಕಪ್‌ ಕಂಡೆನ್ಸ್‌ಡ್‌ ಮಿಲ್ಕ್‌ ¾ ಕಪ್‌ ಹಾಲು 1 ಕಪ್‌ ಏಲಕ್ಕಿ

Read more