ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತೆ..!

ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಹಿಳೆಯರು ತನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆಯೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಯಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ದೀರ್ಘಾಯುಷಿಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತೆ! ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕಾದ ತಜ್ಞರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದಂತೆ. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗ ಬರುವ ಸಂಭವವೂ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *